FOLGOS

Inteligentny rozwój

FOLGOS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wprowadzenie na rynek innowacyjnej folii do kiszonek z aktywną powłoką przyśpieszającą kiszenie”.

Celem realizacji projektu jest wdrożenie wyników zrealizowanych ze środków własnych prac badawczo-rozwojowych dotyczących opracowania folii opakowaniowej do owijania bali kiszonek produkowanej z surowca pochodzącego z recyklingu i wprowadzenie na rynek zupełnie innowacyjnego produktu.

W wyniku realizacji projektu zostanie założony nowy zakład produkcyjny i zostanie wdrożony do oferty firmy nowy produkt. Efektem projektu będzie produkcja folii mającej zastosowanie w rolnictwie do wytwarzania sianokiszonek. Specjalistyczny produkt wysokiej jakości, wprowadzony na rynek w wyniku realizacji projektu, będzie oferował unikalne w skali świata cechy.

Wartość projektu: 25 276 500,00 zł
Wartość dofinansowania: 9 247 500,00 zł

FOLGOS

Smart development

FOLGOS Limited liability company implemented a project co-financed from European Funds entitled Launch of an innovative silage film with active silage accelerating coating.

The goal of the project was to implement the results of own research and development work on the development of packaging film for wrapping silage bales produced from recycled raw material and launching a completely innovative product
on the market.

As a result of the project, a new production plant was established and introduced to the company’s offer. The result of the project is the production of film used in agriculture for the production of silage. A specialized high-quality product, introduced to the market as a result of the project, offers unique features on a global scale. The project is now in its sustainability period.

Project value: PLN 25,276,500.00
Financing: PLN 9,247,500.00