NASZE CERTYFIKATY

Uzyskaliśmy następujące certyfikaty

EuCertPlast

W lutym 2022 roku uzyskaliśmy certyfikat EuCertPlast, potwierdzający, że działania prowadzone przez FOLGOS są przyjazne dla środowiska, a nasz recyklat jest produkowany zgodnie z najwyższymi europejskimi standardami. Nasi klienci mają więc pewność, że główny surowiec do produkcji nowej folii pochodzi z odzyskanej folii po-użytkowej, która dzięki procesowi recyklingu trafia ponownie do użytku. Jesteśmy liderem Gospodarki Obiegu Zamkniętego w zakresie folii stretch, potwierdza to nasza obecność na liście TOP 35 Najszybciej rozwijających się recyklerów tworzyw sztucznych
w Polsce, na której zajmujemy drugie miejsce. TOP Polskiego Recyklingu (eplastics.pl)

RecyClass

Jest to kompleksowa, międzybranżowa inicjatywa, która zwiększa możliwości recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych, jednocześnie promując identyfikowalność odpadów z tworzyw sztucznych i zawartości tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w Europie. RecyClass opracował system do niezawodnego śledzenia pochodzenia odpadów z tworzyw sztucznych, a także do obliczania i weryfikacji zawartości recyklingu w produktach z tworzyw sztucznych. Firma FOLGOS w marcu 2022 roku przeszła pozytywnie audyt RecyClass, który potwierdza, że zawartość regranulatu w naszych produktach kształtuje się na poziomie minimum 90%.

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 to międzynarodowa norma, która zawiera wymagania dla systemu zarządzania jakością. Jest to narzędzie pozwalające na doskonalenie organizacji oraz umożliwiające podnoszenie poziomu jakości wytwarzanych wyrobów. Certyfikat ISO 9001 potwierdza, że system zarządzania jakością funkcjonujący w organizacji spełnia wymagania powyższej normy, a wszelkie działania i metody podlegają ciągłemu doskonaleniu.