NASZE CERTYFIKATY

Uzyskaliśmy dwukrotnie certyfikację

EuCertPlast

W lutym 2022 roku uzyskaliśmy certyfikat EuCertPlast, potwierdzający, że działania prowadzone przez FOLGOS są przyjazne dla środowiska, a nasz recyklat jest produkowany zgodnie z najwyższymi europejskimi standardami. Nasi klienci mają więc pewność, że główny surowiec do produkcji nowej folii pochodzi z odzyskanej folii po-użytkowej, która dzięki procesowi recyklingu trafia ponownie do użytku. Jesteśmy liderem Gospodarki Obiegu Zamkniętego w zakresie folii stretch, potwierdza to nasza obecność na liście TOP 35 Najszybciej rozwijających się recyklerów tworzyw sztucznych
w Polsce, na której zajmujemy drugie miejsce. TOP Polskiego Recyklingu (eplastics.pl)

RecyClass

Jest to kompleksowa, międzybranżowa inicjatywa, która zwiększa możliwości recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych, jednocześnie promując identyfikowalność odpadów z tworzyw sztucznych i zawartości tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w Europie. RecyClass opracował system do niezawodnego śledzenia pochodzenia odpadów z tworzyw sztucznych, a także do obliczania i weryfikacji zawartości recyklingu w produktach z tworzyw sztucznych. Firma FOLGOS w marcu 2022 roku przeszła pozytywnie audyt RecyClass, który potwierdza, że zawartość regranulatu w naszych produktach kształtuje się na poziomie minimum 90%.