2023-11-14 Comments Off

Na co dzień raczej rzadko myślimy o roli pszczół jaką pełnią dla naszego środowiska naturalnego. Dopiero przypadkowo natrafione artykuły o zniszczonych ulach czy całych pasiekach przypominają nam o ich niezwykle ważnej i drogocennej