2023-11-22 Comments Off

Ograniczona ilość zasobów środowiska takich jak pokarm, dostęp do światła lub przestrzeni życiowej, prowadzi do wykształcenia zjawiska zwanego konkurencją.Wyróżniamy dwa rodzaje konkurencji:Wewnątrzgatunkowa – ma miejsce między organizmami tego samego gatunku –  jest najsilniejsza,