2023-11-30 Comments Off

Na organizmy funkcjonujące w danym środowisku działają dwa czynniki:Biotyczne – to organizmy żyjące na danym terenie, które wpływają na siebie tworząc sieci zależności.Abiotyczne – nieożywione elementy środowiska np. temperatura, zasolenie, światło słoneczne, wpływające