2024-04-09 Comments Off

Adaptacja do środowiska jest kluczowym procesem, który umożliwia organizmom przetrwanie i rozmnażanie się w różnorodnych warunkach – są to wszystkie przystosowania organizmu, które umożliwiają mu sprostanie warunkom narzuconym przez środowisko, w którym żyje.ADAPTACJA