2023-11-06 Comments Off

Postępująca urbanizacja i związane z nią zanieczyszczenie oraz zmiany klimatu, a także pojawienie się gatunków inwazyjnych, spowodowało, że obecnie ponad 1000 gatunków roślin i zwierząt zagrożonych jest bezpowrotnym wyginięciem. Zasięg ich występowania zwykle