2023-11-26 Comments Off

Ekosystem to układ, w skład którego wchodzą organizmy żywe i środowisko w którym występują. Pomiędzy tymi elementami nieustannie zachodzą interakcje, mające na celu zachowanie równowagi oraz wymianę materii i energii. Mimo prób zachowania