PSZCZOŁY – NAJLEPSI SPRZYMIERZEŃCY DLA ŚRODOWISKA NATUTARLNEGO

2023-11-14 mjedryczkowska Comments Off

Na co dzień raczej rzadko myślimy o roli pszczół jaką pełnią dla naszego środowiska naturalnego. Dopiero przypadkowo natrafione artykuły o zniszczonych ulach czy całych pasiekach przypominają nam o ich niezwykle ważnej i drogocennej roli.

Otóż, aby świat był zielony, potrzeba czegoś więcej niż tylko gleba, woda i słońce. Co najmniej 30% światowych upraw i 90% wszystkich roślin wymaga zapylania. Także rośliny dziko rosnące zapewniają pokarm dla dzikiej zwierzyny a co za tym idzie zapewniają bioróżnorodność, która odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie lokalnych ekosystemów.

Na przestrzeni milionów lat wytworzyły się silne, obopólne powiązania miedzy roślinami kwiatowymi, a zapylaczami. Lokalne wymarcie jednego gatunku zapylacza może doprowadzić do zaniku populacji określonych gatunków roślin. 

Co ważne, pszczoły są także ważnym elementem ekonomii, przyczyniając się do utrzymania wielu miejsc pracy w sektorze rolniczym, pszczelarskim i spożywczym. Produkty pszczelarskie, takie jak miód, propolis, wosk pszczeli i mleczko pszczele, są używane w wielu przemysłach i cieszą się dużym popytem na całym świecie.

Jak wyglądałby zatem świat, gdyby zabrakło w nim tych
maleńkich, pożytecznych owadów?

Brak pszczół miałby poważne konsekwencje dla ludzkości.
Oto kilka z nich
:

Zmniejszenie produkcji żywności a w konsekwencji
ich całkowity brak. Pszczoły są odpowiedzialne za zapylanie roślin, w tym wielu gatunków uprawnych, takich jak owoce, warzywa i rośliny strączkowe. Bez zapylania nie byłoby rozwoju i dojrzewania roślin.

Zmniejszenie bioróżnorodności roślin i zwierząt,
bowiem brak roślin oznaczałby ograniczenie pożywienia dla zwierząt, a co za tym idzie szybkie ich wymarcie.

Zakłócenie łańcucha pokarmowego, gdyż pszczoły są
ważnym jego elementem.

Problemy zdrowotne ludzi, ponieważ pszczoły produkują wiele produktów pszczelich, które są wykorzystywane w leczeniu wielu chorób. Brak pszczół mógłby prowadzić do braku dostępności tych produktów, co wpłynęłoby na zdrowie ludzi.

Dbajmy zatem o te małe stworzenia, bo naprawdę warto,
one odwdzięczą się po stokroć!

 Źródło:

6 powodów dla których pszczoły są ważne dla środowiska (manukamedical.pl)

Znaczenie pszczół dla środowiska naturalnego człowieka. | Mini Pasieka – zakładam swoje ule